Welkom bij Huid-, Oedeem- en Lasertherapie

Leerdam & Vianen

 

 

 

 

 

Onze werkwijze

We plannen altijd een intakegesprek in. Tijdens dit intakegesprek bespreken we de behandelingsmogelijkheden, krijg je benodigde informatie voor je behandeling en is er uiteraard mogelijkheid voor het stellen van vragen. Samen zullen we een persoonlijk behandelplan maken! Tijdens het intakegesprek zullen we ook de behandelprijs bespreken.

Een intakegesprek is bij ons gratis!

Wijzigen afspraak of annuleren

Het kan altijd een keer gebeuren dat je een afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Wanneer je dat minimaal 24 uur van tevoren doorgeeft, kunnen wij proberen iemand anders op jouw plek in te plannen. Bij afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren moeten wij de kosten van de gereserveerde tijd in rekening brengen

Betaling

Wij stellen het op prijs wanneer je het volledige bedrag per pin betaalt, maar contant kan uiteraard ook. De factuur ontvang je vervolgens per mail, zodat je deze kunt indienen bij je zorgverzekeraar (indien er sprake is van recht op een vergoeding). 

Ongeacht of de behandeling door de zorgverzekeraar wordt vergoed, je bent uiteraards zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen en declareren van de factuur. Wanneer je hierin verzuimd zijn wij gerechtigd om over het openstaande bedrag wettelijke rente in rekening te brengen en/of incassomaatregelen te treffen. Alle met incasso gemoeide kosten komen voor jouw rekening.

Directe toegankelijkheid

Als huid- en oedeemtherapeut zijn wij direct toegangkelijk. Echter hebben we voor sommige behandelingen en bestellingen wel een verwijzing nodig van de huisarts of een specialist. Hierover zullen we je tijdens de behandeling uiteraard informeren. 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij in een beveiligd digitaal systeem op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren. 

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
Klachtenbehandeling

Wij hechten veel waarde aan persoonlijke service, uitgebreide informatievoorziening en kwaliteit, echter kan het toch gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Ons streven is om eerst de klacht samen te bespreken om zo hopelijk tot een juiste oplossing te komen. Mocht u ergens overhoopt niet tevreden over zijn dan zouden wij blij zijn als u dit terug wilt koppelen aan ons.

Als lid van de NVH krijgt Huid-, Oedeem- en Lasertherapie Leerdam & Vianen per 1 januari 2017, bij een klacht, ondersteuning van de verplichte klachtenfunctionaris en zijn we aangesloten bij een geschillenregeling. Wanneer het toch niet lukt om een klacht met de praktijk op te lossen, kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris kosteloos worden ingeschakeld om te bemiddelen en te helpen bij het vinden van een goede oplossing. Dit gebeurt alleen als de patiënt dit wenst.

Vragen? Wij helpen u graag!